Kontaktní údaje

Památník Ležáky, NKP Pietní území Ležáky

Dachov 75
539 55 Miřetice
tel.: 469 344 179
e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz

Fakturační údaje:

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.: 312 253 063

e-mail (objednávky a návštěvnické dotazy): objednavky@lidice-memorial.cz
e-mail (správa Památníku Lidice): lidice@lidice-memorial.cz  

IČO: 70 88 63 42
DIČ: CZ 70 88 63 42, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e)

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu (v CZK): 1334141/0710
Číslo účtu (v EUR): 34534-1334141/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133 4141
BIC CNBACZPP

e-podatelna: epodatelna@lidice-memorial.cz
ID datové schránky: 32uiuiu

Kontaktní osoby

  Památník Ležáky

  Kamila Chvojková
  vedoucí Památníku Ležáky
  tel.: +420 469 344 179, +420 739 335 734
  chvojkova@lezaky-memorial.cz

  Vlasta Solničková, Hedvika Urbanová, ing. Veronika Pátková, Lucie Ryglová
  muzeum Památníku Ležáky
  tel.: +420 469 344 179, +420 739 377 358
  muzeum@lezaky-memorial.cz

Útvar ředitele

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
ředitel
tel.: +420 312 253 063
stehlik@lidice-memorial.cz

Hana Kohoutová
asistentka ředitele
tel.: +420 312 253 063, +420 734 140 855
kohoutovalidice-memorial.cz

Mgr. Tereza Stehlíková
public relations
tel.: +420 312 253 702, +420 734 599 067
stehlikovalidice-memorial.cz

Vzdělávací oddělení

Mgr. Kamila Smetana Varaďová
vedoucí vzdělávacího oddělení
tel.: +420 312 253 702, +420 778 735 785
varadova@lidice-memorial.cz

Bc. Lucie Laskovská
asistentka vzdělávacího oddělení
tel.: +420 312 253 702, +420 739 562 267
laskovskalidice-memorial.cz

Mgr. Kristina Tělupilová
lektorka
tel.: +420 312 253 702, +420 770 167 397
telupilova@lidice-memorial.cz

Sbírkové oddělení

Miloslav Vorlíček MA
kurátor výtvarné sbírky umění
tel.: +420 312 253 702, +420 775 850 271
vorliceklidice-memorial.cz

Bc. Veronika Trubačová, DiS.
kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
tel.: +420 312 253 702
trubacova@lidice-memorial.cz

Karolína Pernerová
administrativní pracovnice Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
tel.: +420 312 253 702, +420 778 735 870
pernerova@lidice-memorial.cz

Správa majetku

Ing. Jana Chourová Plachá, MBA
zástupkyně ředitele,
manažerka správy majetku

tel.: +420 312 253 702, +420 603 204 104
placha@lidice-memorial.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Jitka Müllerová
vedoucí ekonomického oddělení
tel.: +420 312 253 702, +420 734 373 075
mullerovalidice-memorial.cz

Veronika Sýkorová
účetní
tel.: +420 312 253 702
sykorova@lidice-memorial.cz

Romana Vaváková
asistentka ekonomického oddělení
tel.: +420 312 253 702
vavakova@lidice-memorial.cz