Patnácté setkání Silver A v paměti tří generací

Tradiční setkání pamětníků a jejich potomků Silver A v paměti tří generací se letos uskutečnilo 9. ledna 2024.

Cílem této tradiční pietní akce založené a organizované Památníkem Lidice a Československou obcí legionářskou je připomenout si paravýsadek Silver A, obyvatele osady Ležáky, ale i další obětavé známé i neznámé občany Pardubicka, hrdiny a oběti místního odboje za druhé světové války.

Akce se konala pod záštitou a za finanční podpory ministra kultury pana Martina Baxy, hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického a Města Sezemice, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

Video z pietní akce naleznete zde.

Program setkání byl zahájen ve 14 hodin pietním aktem a kladením květinových darů ve sklepních prostorách Larischovy vily, kam se přišlo památce obětí poklonit téměř čtyřicet delegací z řad pamětníků, nejvyšších státních představitelů, starostů měst a obcí, zástupců paměťových institucí a dalších spolupracujících subjektů.

Hosty přivítal ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, se svými projevy dále vystoupili senátor Senátu Parlamentu České republiky Tomáš Czernin, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský.

Po skončení pietního aktu se přítomní hosté přesunuli k pomníku Alfreda Bartoše v Sezemicích, kde položili květinové dary. Na závěr kladení květinových darů obdrželi z rukou ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice jejich dlouholetí spolupracovníci mince a pamětní listy.

Hlavní část programu dne probíhala v sále Sezemický dům, kde se moderování ujala zástupkyně ředitele Památníku Lidice, paní Jana Chourová Plachá, která všem přítomným připomněla, že žijeme v nelehké době vyznačujíc se stále narůstajícími válečnými konflikty a násilnými činy na civilním obyvatelstvu, proto je činnost paměťových a vzdělávacích institucí jedním z klíčových nástrojů, jak situaci ve společnosti uklidnit.

Součásti programu byla i vzpomínka na lidické přeživší děti pana Jiřího Milera a paní Věru Čepelovou a na dlouholetého spolupracovníka Památníku Lidice a Památníku Ležáky podplukovníka Viliama Bekeho, zástupce velitele Vyšší střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, kteří náhle zemřeli v roce 2023.

Úterní odpoledne hudebně pozvedl Kvintet Ústřední hudby Armády České republiky. Ústřední hudba je tradičním partnerem této akce.

Přednáška ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka na téma Spřízněni osudem, nebyla totiž vůbec vybrána náhodně, právě naopak. Letošní rok se v naší činnosti ponese v duchu solidarity s podobně postiženými místy jako byly Ležáky a Lidice. Touto aktivitou navazujeme na utichlou spolupráci v intencích dříve uzavřených memorand se subjekty sdruženými v Iniciativě vypálených obcí. Památník Lidice chystá společnou mezinárodní konferenci, putovní výstavu a sérii minidokumentů, které slavnostně představí při děkovném koncertu Pro Lidice.  Je tu však ještě jedno významné historické výročí, které bude v Lidicích i v Ležákách protkávat celý rok 2024, a to lednové 100. výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové, autorky Památníku dětských obětí války, jehož bronzový odlitek se nachází na pietním území v Lidicích

Výstava Slzy všech lidí jsou stejné-život a dílo akademické sochařky Marie Uchytilové je nová putovní výstava, která byla všem zúčastněným představena v závěru dne.

Těšíme se na shledání při 16. ročníku v roce 2025.