Pietní akt k 81. výročí vyhlazení osady Ležáky

Památník Lidice pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje ve spolupráci s obecním zastupitelstvem obce Miřetice a Československou obcí legionářskou uspořádal v neděli 25. června 2023 pietní akt k 81. výročí vyhlazení osady Ležáky.

Program dne byl zahájen mší svatou před muzeem Památníku Ležáky. Tradiční mši tentokrát celebroval Mons. Jan Paseka.

Před hlavní částí programu byly ředitelem Památníku Lidice předány oceněným spolupracovníkům pamětní odznaky Památníku Lidice před mozaikou zavražděných ležáckých obyvatel v budově muzea.

V deset hodin následovala hlavní část programu - kladení květinových darů ke Knize obětí. V letošním roce se přišlo památce ležáckých obětí poklonit na sto delegací z České republiky i zahraničí. Následovalo poděkování ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka, modlitba za ležácké oběti pronesená Mons. Janem Pasekou a vystoupení dětského pěveckého sboru Zvoneček ze ZUŠ Slatiňany.

Po zaznění státní hymny České republiky se přítomní hosté přesunuli do prostoru louky nad bývalým Švandovým mlýnem, kde proběhl seskok parašutistů 43. výsadkového pluku z Chrudimi.

Po celý den byl pro návštěvníky Památníku Ležáky vstup zdarma. V Minigalerii mohli přítomní hosté zhlédnout výstavu Eduarda Stehlíka Děti, škola a válka.

Děkujeme všem, kteří přišli společně s námi uctít památku obětí ležácké tragédie.

Autor: Jana Chourová Plachá