Spřízněni osudem

Památník Ležáky si Vás dovoluje pozvat na seminář, který je určen pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Památník Lidice navazuje na dřívější spolupráci se subjekty sdruženými v Iniciativě vypálených obcí a v letošním roce připomíná široké veřejnosti osudy vypálených obcí na území Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Francie. Hlavním cílem semináře je seznámit žáky a studenty s historickými momenty, které spojují Ležáky a Lidice s dalšími obcemi vypálenými nacisty během 2. světové války. Významný prostor bude věnován konkrétním osudům obětí i hrdinů těchto tragických událostí.  

Uzávěrka přihlášek: 29. 5. 2024 (rezervace míst nutná).

Přihláška ke stažení zde: