Ukončení hlavní návštěvnické sezóny

Dne 8. listopadu 2023 se v Památníku Ležáky uzavřela hlavní návštěvnická sezóna.

Hlavní návštěvnickou sezónu roku 2023 ukončil pan Petr Šindelář z Kolína, který se stal 20.181 návštěvníkem této sezóny.

Zaměstnanci Památníku Ležáky děkují všem, kteří si přišli připomenout hrůzné činy 2. světové války spojené s vyhlazením osady Ležáky. Těšíme se na shledání 5. 4. 2024.