UPOZORNĚNÍ

Důležité upozornění pro účastníky pietního aktu v Ležákách v neděli 23. června 2024.

V souvislosti s potvrzenou osobní účastí prezidenta České republiky pana Petra Pavla na pietním aktu u příležitosti 82. výročí vyhlazení osady Ležáky byla přijata řada bezpečnostních opatření, které se vztahují i na kladení květinových darů.

Všechny květinové dary musí být shromážděny u muzea v Ležákách před 8:00 hodin. Poté již nebude možné květinové dary do areálu vnášet a bude je možné položit individuálně až po skončení pietního aktu.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů.