Výstavy a akce Památníku Lidice a Památníku Ležáky na rok 2023

Přehled výstav a hlavních akcí, které budou probíhat v roce 2023 v Památníku Lidice a v Památníku Ležáky.

Vážení návštěvníci,

v roce 2023 si budeme připomínat 81. výročí vyhlazení obce Lidice a 81. výročí vyhlazení osady Ležáky. Opět pro vás připravujeme řadu vzpomínkových, vzdělávacích a kulturních akcí, na které jste srdečně zváni.

2. 1. - 31. 5. 2023   Výstava "Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, průřez ročníky", výstavní síň In Memoriam, Lidice

3. 1. – 31. 12. 2023  Výstava „Děti, škola a válka“, Minigalerie, Památník Ležáky

9. 1. 2023    Silver A v paměti tří generací, Pardubice, Sezemice
Setkání pamětníků s potomky, pietní akt k uctění památky ležáckých obětí u příležitosti paravýsadku Silver A

18. 1. 2023    Křeslo pro Cyrila Höschla, Lidická galerie
Pořad v rámci cyklu Lidické zimní večery, večerem provází Robert Tamchyna

9. 1. 2023    Zahájení 18. ročníku vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století"
Zahájení mezinárodní vědomostní soutěže pro žáky a studenty pořádané v online prostředí na webu www.lidice21.cz

15. 2. 2023    Křeslo pro Janu Krausovou, Lidická galerie
Pořad v rámci cyklu Lidické zimní večery, večerem provází Robert Tamchyna

1. 3. - 30. 4. 2023   Výstava Zá/Zrakem, Lidická galerie, 1. patro
Umělá inteligence interpretuje výpovědi pamětníků lidické tragédie

15. 3. 2023    Křeslo pro Zbygniewa Czendlika, Lidická galerie
Pořad v rámci cyklu Lidické zimní večery, večerem provázejí Robert Tamchyna a Eduard Stehlík

31. 3. 2023     Zahájení návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky
Zahájení návštěvnické sezóny s doprovodným programem 

31. 3. 2023    Křeslo pro Pavla Šimčíka, muzeum Památníku Ležáky
Pořad v rámci cyklu Ležácké podvečery, večerem provází Robert Tamchyna

31. 3. 2023    Noc s Andersenem, Lidická galerie
Vzdělávací program pro děti zaměřený na knihy a vztah ke čtení s přenocováním v Lidické galerii 31. 3. 2023

11. 4. 2023   Memoriál Josefa Šťulíka, Památník Ležáky
přespolní závod pro děti a dorost po stezce do Včelákova - trasa, po které chodily ležácké děti do školy

Duben 2023  Výtvarný seminář pro pedagogy, Lidická galerie

Duben  2023 Velikonoční dílna, Lidická galerie

Duben 2023    Seminář pro pedagogy Inovativní metody ve vzdělávání, Lidická galerie 

Duben 2023    Zahájení návštěvnické sezóny v Památníku Lidice, Lidice 

25. 5. 2023    Vyhlášení výsledků vědomostní soutěže Lidice pro 21. století
Vyhlášení vítězů mezinárodní vědomostní soutěže s předáním cen a programem pro oceněné

26. 5. 2023    Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Ležáky - poselství ukryté v květech"
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti s doprovodným programem pro oceněné

1. 6. 2023    Vernisáž 51. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, vyhlášení výsledků soutěže, zahrada Lidické galerie, Lidická galerie   

1. 6. 2023 - 1. 2. 2024    51. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice na téma "Tanec", Lidická galerie
Výstava výtvarných prací v Lidické galerii

1. 6. – 31. 12. 2023  Výstava Heydrichiáda, výstavní síň In Memoriam, Památník Lidice

9. 6. 2023    Přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, nádvoří muzea Památníku Lidice
Nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů k uctění dětských obětí lidické tragédie s doprovodným programem pro zúčastněné sbory

9. 6. 2023   Děkovný koncert Pro Lidice, nádvoří muzea Památníku Lidice
Komponovaný koncert Ústřední vojenské hudby a vybranými sólisty, doprovodná grafika na LED TV, čtení jmen zavražděných lidických dětí, Světla z oken lidických domů

10. 6. 2023    Pietní vzpomínka k 81. výročí vyhlazení obce Lidice
Pietní akt k uctění památky obětí lidické tragédie, jehož součástí je mše na základech kostela svatého Martina, kladení květinových darů na hrob zavražděných lidických mužů a slavnostní předávání pamětních odznaků Památníku Lidice

12. 6. 2023  Vzpomínka na poslední společné tři dny lidických žen a dětí, Gymnázium Kladno
Pietní akt k uctění památky lidických žen a dětí, které strávily v tělocvičně Gymnázia Kladno poslední tři společné dny před jejich rozdělením.

16. 6. 2023    Pietní akt Praha - Thomayerova nemocnice, Dykova ul, Strašnice krematorium, Kobylisy   
Pietní akt k připomenutí míst utrpení lidických žen a dětí

23. 6. 2023    Memoriál Karla Kněze, Památník Ležáky
Branný závod pro mládež s doprovodným programem

24. 6. 2023   Děkovný koncert Pro Ležáky, Památník Ležáky
Komponovaný koncert Ústřední vojenské hudby a vybranými sólisty, doprovodná grafika na LED TV

25. 6. 2023    Pietní vzpomínka k 81. výročí vyhlazení osady Ležáky, Památník Ležáky
Pietní akt k uctění památky obětí ležácké tragédie, jehož součástí je mše, kladení květinových darů ke Knize obětí a slavnostní předávání pamětních odznaků Památníku Lidice

7. - 11. 8. 2023 Příměstský tábor pro děti, Lidická galerie

srpen 2023 Příměstský tábor pro děti, Lidická galerie

9. 9. 2023    Lidický okruh, Lidice
Spanilá jízda a přehlídka veteránů

říjen 2023 Výtvarný seminář pro pedagogy, Lidická galerie

říjen 2023    Den architektury v Památníku Lidice

Netradiční prohlídky Památníku Lidice v rámci Dne architektury

listopad 2023    Ležácké veršování, Hlinsko

Recitační soutěž pro žáky s doprovodným programem

listopad 2023 Den poezie v Lidicích

Vzdělávací program pro děti zaměřený na poezii

10/2023 - 03/2024    Lidické zimní večery

Cyklus kulturních pořadů

10/2023 - 03/2024    Ležácké podvečery

Cyklus kulturních pořadů

12/2023    Studentská konference, Lidická galerie

Konference s příspěvky žáků a studentů na téma 2. světové války a historické paměti

           

Další připravované akce, které zatím nemají pevný harmonogram:           

  • víkendové tematické dílny           
  • fotografický workshop              
  • odborné přednášky, semináře