Významná alej Dachov - Ležáky

Výsadba ovocných stromů se uskuteční v sobotu dne 1. dubna 2023 od 9:00 hodin do 15:00 hodin podél hlavní komunikace Dachov - Ležáky.

1. dubna 2023 se uskuteční další významná akce, na kterou Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR udělil záštitu obyvatelům obce Miřetice místní části Dachov „Dachováci“. Jedná se o výsadbu ovocných stromů na památku všech obyvatel z vypálené osady Ležáky pod názvem "Významná alej Dachov - Ležáky"..

Program dne:

9:00 hod                                     sraz účastníků

9:30 hod.                                    úvodní slovo organizátorů akce

od 10:10 hod. do 14:30 hod.    výsadba ovocných stromů, vydávání certifikátů

15:00 hod.                                  přepokládané ukončení akce

Zájemci o výsadbu stromu se mohou registrovat na tel. č. +420 724 941 299 nebo na e-mail: lezakyalejseznam.cz.

Tisková zpráva