Zachraňme společně hlas minulosti pro budoucnost: Památník dětských obětí války

Dobročinná sbírka na restaurování památníku

Při pohledu na desítky dětských postav semknutých v úzkosti do bezbranného houfu je téměř nemožné ubránit se okamžitému dojetí. Kdo z vás se již před sousoším 82 lidických dětí zavražděných německými nacisty v létě 1942 Chelmnu alespoň na chvíli zastavil, jistě mi dá za pravdu. Dívky a chlapci – drobátka od jednoho roku do šestnácti let věku – stojí jakoby spořádaně a klidně před vámi v celé své nevinnosti a naléhavosti zároveň. Málokterý návštěvník vydrží zpříma hledět do očí těchto dětí, aniž by uronil jedinou slzu…

Památník dětských obětí války, který je nedílnou součástí pietního území v Lidicích, je mimořádné dílo akademické sochařky Marie Uchytilové. Tato výjimečná umělkyně mu věnovala celá dvě desetiletí svého života, přičemž jejím cílem bylo vytvořit monument k poctě všech nevinných dětí, které přišly o život v nesmyslných válkách a ozbrojených konfliktech tohoto světa.

Čas a povětrnostní podmínky se na něm bohužel výrazně podepsaly a jak bylo během posledního odborného zkoumání zjištěno, bez restaurování všech 82 soch, které ho tvoří, je ohrožena nejen jeho estetická hodnota, ale i samotná existence. Provedení náročných restaurátorských prací, mimořádných především jejich rozsahem, je bohužel velice finančně náročné.

V roce, kdy si připomínáme 100. výročí narození Marie Uchytilové, se proto na Vás obracím s prosbou o podporu tohoto zásadního projektu – ať už v podobě dobrovolných finančních příspěvků, nebo šířením informací o probíhající sbírce. Obojí má pro Lidice a jejich Památník dětských obětí války obrovský význam.

Opens external link in new windowSbírku naleznete na Donio.cz.


Za jakoukoliv Vaši osobní podporu Vám z celého srdce děkuji.

Eduard Stehlík
Ředitel Památníku Lidice