Děti, škola a válka

Termín: 31. 3. - 31. 12. 2023, Minigalerie

Výstava je věnována všem dětským obětem 2. světové války.

Přibližuje vzdělávání v době Protektorátu Čechy a Morava, zaměřuje se na historii lidické školy a osud lidických dětí.

Autor: PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D.

Grafické zpracování: Judacreative