Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové

od 15. 4. 2022 do 13. 11. 2022, Minigalerie

Na jaře 1942 bylo Zdence Landové téměř 13 let, její rodina ukrývala ve svém domě v pražském Braníku neznámého člověka, pobyl u nich jednu noc, když se mladá dívka ptala rodičů o koho jde, doporučili jí, aby na muže zapomněla. Tím mužem byl nadporučík Adolf Opálka a rodina jeho ukrýváním riskovala životy všech svých členů. Landová na setkání nikdy nezapomněla, její téměř fotografická paměť zaznamenala dokonale nejen tuto, ale i další události, kterých byla svědkem. Po více než dvaceti letech se rozhodla rozpracovat toto, pro ni bytostné, téma v sérii kreseb, která čítá na 150 listů větších a středních formátů.

Do práce na rozsáhlém kresebném cyklu se pustila v šedesátých letech minulého století, v té době měla ukončená studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a jako ilustrátorka byla silně ovlivněná pedagogickým vedením prof. Antonína Strnadela. Zaměřovala se především na historická a dobová témata, její doménou byla figura, z uměleckých výrazových prostředků volila nejčastěji kresbu, věnovala se také malbě a keramice. Vyučovala v ZUŠ v Praze 6, práci pedagoga kombinovala s vlastní výtvarnou a literární tvorbou.

Samotné výtvarné práci u Landové vždy předcházel, vedle osobního prožitku, rozsáhlý výzkum dobových pramenů a důsledné zapisování zjištěného do deníků, které sloužily jako textový i obrazový skicář. Zároveň uplatňovala vrozenou intuici. Výsledkem je tematicky ucelený soubor řemeslně dokonale propracovaných kreseb. Autorce k výpovědi postačují minimální výrazové prostředky, černá křída a běžný papír. Kresba je rytmická a systematická, linie jsou hbité a uvolněné. Barvu umělkyně nepotřebuje. Základní černá linie a stínování postačí, aby diváka vtáhla do děje, který se na papíře odehrává. Každá kresba je samostatná scéna, která dokumentuje s naprostou přesností skutečné události roku 1942, obličeje portrétovaných vypovídají o tíze situace, prožívaném napětí, odhodlání, naději i všudypřítomnosti smrti…

V souboru Hrdinové představuje Památník Lidice ta díla Zdenky Landové, která dokumentují působení parašutistů na Pardubicku a tragédii osady Ležáky. Soubor svou narativní povahou zaujme všechny věkové kategorie diváků od pamětníků, historiků až po nejmladší generaci, které může připomenout komiksový příběh.

OTEVŘENO DENNĚ.

VSTUP DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR ZDARMA.