OPERACE ANTHROPOID

Termín: 5. 4. - 13. 5. 2024, Minigalerie

V září 1941 jmenoval Adolf Hitler zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Muže, jenž proslul krutostí, s níž řídil teror proti odpůrcům nacismu, jak v Německu samotném, tak i na okupovaných územích. Své temné pověsti nezůstal nic dlužen ani po příjezdu do Prahy. Vyhlásil stanné právo a zahájil sérii poprav. V reakci na Heydrichem rozpoutané krveprolití se zrodil plán operace na protektorovu likvidaci, který dostal krycí název ANTHROPOID.

Autor výstavy: PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA