Muzeum

Budova muzea se nachází v sousedství opuštěného lomu naproti budově restaurace.

Idea stavby muzea na pietním území v Ležákách pochází od architekta Ladislava Žáka. Muzeum bylo součástí jeho projektu architektonického řešení pietního prostoru ze 40. let 20. století. Přestože se muzeum v projektu objevilo, k jeho výstavbě v rámci druhé etapy úprav v 60. letech nakonec nedošlo.

Po zestátnění stavebního průmyslu v 60. letech byly všechny architektonické úpravy pietního území projednávány a prováděny státním podnikem Stavoprojekt. V této době bylo také rozhodnuto o stavbě objektu muzea, které bylo dokončeno v roce 1966 a otevřeno v roce 1971.

V roce 2008 započala rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Investorem byl Památník Lidice, který ke spolupráci přizval Mgr. Bohumíra Prokůpka a ateliér Pinkas - Žalský architekti. O rok později u příležitosti zahájení nové návštěvnické sezóny bylo zmodernizované muzeum slavnostně představeno veřejnosti.

Muzeum je obloženo žulovými deskami a je průhledné díky celoprosklené průčelní stěně, kterou lze pohlížet na prostor lomu, kde byli obyvatelé před odvezením na popraviště shromažďováni. Uvnitř naleznou návštěníci promítací sál, kde je možné zhlédnout dokument o ležácké tragédii (15min.) a multimediální expozici s názvem Ležáky, osada, která nemlčela...  (25 min.) seznamující návštěvníky se životem a osudy obyvatel osady a jejím zničením na pozadí klíčových dobových událostí. Prohlídka pietního území s průvodcem trvá 45 minut.

Expozice muzea je přístupná bezbariérově.