Stálá expozice

Stálá expozice o ležácké tragédii byla pod názvem Ležáky, osada, která nemlčela... otevřena v roce 2009. Divákovi nabízí emotivní vstup do pohnuté historie, která postihla osadu Ležáky v době protektorátu Čechy a Morava. Obrazy starých časů, které ožívají na stěnách labyrintu minulosti, vycházejí z nejnovějších historických bádání.

Stálá expozice se nachází ve výstavní síni muzea Památníku Ležáky. Tvoří ji bílý výstavní box obsahující dvě vitríny, vnější promítací plochu a vnitřní výstavní prostor.

V tomto prostoru ožívá historie osady Ležáky prostřednictvím projekce dobových fotografií a dokumentů. Exponáty mapují život osady před tragédií, zavádí návštěvníka do nejtemnější doby druhé světové války a připomínají hrdinství ležáckých obyvatel i výsadkové skupiny Silver A.

Mezi exponáty naleznou návštěvníci mimo jiné i repliku vysílačky Libuše, která byla ukrývána v ležáckém mlýně a v lomu, a díky níž se podařilo navázat spojení s exilovou vládou v Londýně.

Autorem ideového záměru je Mgr. Bohumír Prokůpek, autorem expozice je PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., autorem architektonického řešení je ateliér Pinkas - Žalský, architekti.