27. květen 1942

Notoricky známé fotografie uskutečněného atentátu pořídil člen pražské tajné policie Adolf Dauer. Celkem vyhotovil šestnáct fotografických „map“ místa útoku i následného boje v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Dochovány jsou dvě tyto složky v pražském a berlínském archivu.

27. květen 1942

Do Prahy přijel na příkaz Heinricha Himmlera prof. Karl Gebhardt. Nacistický lékař měl pomoci zraněnému Heydrichovi. Jeho hlavní starostí a zájmem byly nově zahájené pokusy na vězních koncentračních táborů. Shodou okolností se o několik týdnů později staly oběťmi pokusů i vězenkyně, které byly uvězněny v Ravensbrücku po boku žen z Lidic. Prof. Gebhardt byl odsouzen MST v Norimberku k trestu smrti a v roce 1948 byl popraven.