Stalo se

Restaurace NKP Ležáky

Restaurace v NKP Ležáky ukončila letošní provoz. Otevřena bude se zahájením turistické sezóny dne 31. 3. 2016.