Alena Mergl Kučerová obdržela ocenění od zastupitelstva Pardubického kraje

Cenu za zásluhy o Pardubický kraj obdržela z rukou hejtmana Pardubického kraje vnučka vrchního strážmistra Karla Kněze, velitele četnické stanice ve Vrbatově Kostelci zapojeného do odbojové organizace ČENDA, za svou dlouholetou osvětovou a vzdělávací činnost.

Paní Alena Mergl Kučerová je členkou Československé obce legionářské a dlouhodobě se věnuje šíření odkazu svého dědečka a připomínání ležácké tragédie. V letošním roce vydává publikaci Anna a Karel Knězovi. Příběh českého četníka a sudetské Němky pojednávající o osudech rodiny Knězovy, která bude slavnostně představena veřejnosti dne 23. června 2023 během tradičního Memoriálu Karla Kněze organizovaného Památníkem Ležáky.

Paní Mergl Kučerová dlouhodobě spolupracuje i na projektech Památníku Ležáky a Památníku Lidice, čehož si velmi vážíme, a jsme nesmírně rádi, že vedle Pamětního odznaku Památníku Lidice získala i ocenění od zastupitelstva Pardubického kraje. K ocenění gratulujeme, přejeme hodně sil do dalších projektů a těšíme se na spolupráci.

Závěrem si dovolujeme připojit osobní vyznání paní Mergl Kučerové, které jsme od ní exkluzivně získali:

"Můj tatínek s láskou a obětavostí pečoval o svoji maminku Annu Knězovou až do konce jejich dní. Velmi také ctil a udržoval památku svého otce vrchního četnického strážmistra Karla Kněze, Ležáků a odboje na Pardubicku. Stýkal se s pamětníky, navštěvoval je a besedoval s nimi. Toto vše jsem vnímala už od dětství a ukázalo mě to moji cestu. Poznávat osudy lidí a vyslechnout jejich příběhy. Nejsem historik, jsem posluchač, zapisovatel a sběratel nejen příběhů, ale dobových věcí, fotografií a dokumentů.  Příběh mých prarodičů Anny a Karla je toho dokladem a pro mě, jako pro vnučku, jeden z nejsilnějších. Ráda se s ním podělím...         

Ocenění Pardubického kraje mě velmi potěšilo a zahřálo u srdce. Děkuji za něj všem, kdo u něho stáli. 

Vážím si toho a jsem ráda, že i touto cestou mohu připomínat nejen Karla Kněze, ale naši ne tak vzdálenou historii a lidi, kteří mnohdy obětovali to nejcennější, svůj život."

Autor: Jana Chourová Plachá