Architektura pietních území

Památník Lidice, pod záštitou České komory architektů, pořádá seminář k architektonickým soutěžím pietních území v ČR. Lidická galerie: 27. 3. 2018; 10.00 – 16.00.

Společnost je formována prostředím, ve kterém žije. Formování probíhá v prostoru i čase. Historické události se do prostoru propisují různými způsoby, často v podobě památníků. Existují etapy v minulosti, tragické i kruté, jejichž sdělování je velmi složité. Společným úkolem muzejních pracovníků a architektů je utváření takových sdělení a jejich forem, aby důstojným způsobem připomínala minulost.

Péče o památníky a pietní území je veřejným zájmem se vzrůstající mírou pozornosti státu, samospráv a především jednotlivců napříč celou společností. tento fakt odráží skutečnost, kdy v posledních několika málo letech proběhla celá řada architektonických soutěží zabývajících se řešením pietních míst. Připravovaný seminář představí vybrané soutěže, jak tvorbu zadání, tak výsledky.

Úkolem semináře je zachytit současný stav, představit nejvýznamnější projekty, které mohou být inspirací pro podobné aktivity v jiných místech České republiky.

Program semináře