Celostátní recitační přehlídka Ležácké veršování

Památník Lidice pořádal již 3. ročník celostátní recitační přehlídky s názvem Ležácké veršování.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Třetí ročník soutěžní recitační přehlídky se uskutečnil 10. 11. 2016 od 10:00 hod. v muzeu NKP Ležáky a byl určen pro recitátory do 15 let. Soutěž probíhala ve třech kategoriích:

1. - 3. ročník

4. - 6. ročník

7. - 9. ročník

V odborné porotě usedli: Dana Černá, Máša Málková, Alfréd Strejček, Marcel Vašinka a odborná pedagožka Klára Litterová.

Záštitu nad celou přehlídkou převzal pan Josef Somr.
 

Před samotným programem na soutěžící čekala hlasová rozcvička pod vedením pedagožky Kláry Litterové.

Samotný program zahájil v 10:00 hodin ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl, který všechny přítomné přivítal a popřál krásný zážitek z celého dne. Přivítáni byli také vzácní hosté - veteráni: válečný veterán a příslušník Svobodovy armády pplk. ve výslužbě Josef Holec, 98letý hrdina bojů na Dukle a novodobé veteránky kpt. Ing. Lada Kovářová a por. Jarmila Sotonová. Obdivuhodný byl přednes Nerudovy Dědovy mísy pplk. ve výslužbě Josefa Holce a Vítka Urbana. Děti se zájmem také vyslechly zkušenosti novodobých veteránek kpt. Ing. Lady Kovářové a por. Jarmily Sotonové z misí a vojenské služby.

Předseda poroty Alfréd Strejček vylosoval výherce letošní rodinné soutěže z řad návštěvníků NKP Ležáky, kteří obdrží publikaci Památníku Lidice.

Celým dnem provázela soutěžící a posluchače moderátorka Mgr. Renata Klečková.


Mezi jednotlivými kategoriemi program obohatila svými přednesy odborná porota.

Všichni soutěžící obdrželi účastnický list a publikace Památníku Lidice. Výherci a ocenění získali diplom s umístěním ve své kategorii, publikace Památníku Lidice a publikaci tematicky blízkou recitaci a přednesu. Tato ocenění získali soutěžící přímo z rukou odborné poroty, která jednotlivé soutěžní přednesy hodnotila velmi kladně.

Výsledky 3. ročníku Ležáckého veršování naleznete níže ve Výsledkové listině.

Těšíme se již na 4. ročník celostátní recitační přehlídky Ležácké veršování, který připravujeme na listopad 2017!
 

Časový harmonogram

Tisková zpráva

Výsledková listina 2016

Autor: M. Brábníková