Čtrnácté setkání Silver A v paměti tří generací

Tradiční setkání pamětníků a jejich potomků Silver A v paměti tří generací se letos uskutečnilo 9. ledna 2023.

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury České republiky ve spolupráci s Pardubickým krajem, městem Sezemice a Československou obcí legionářskou uspořádal v pořadí již čtrnácté setkání pamětníků a jejich potomků, jehož cílem je připomenutí výsadkové operace Silver A a s ní spojených odbojových akcí na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky.

Operace Silver A a protinacistický odboj na Pardubicku jsou jedním z nejvýznamnějších symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů nepodvolit se nacistické okupaci a zvůli. Nejedná se pouze o úspěšnou zpravodajskou akci čs. armády, nejedná se pouze o nesporný důkaz toho, že domácí odboj v Československu fungoval a efektivně podporoval akce exilové vlády. Jde především o myšlenku svobody a o příběhy jednotlivých účastníků. Lidí, kteří ve svobodu věřili a pro ni podstupovali nepředstavitelná rizika a přinášeli oběti nejvyšší. Tito lidé, jejich osudy a hrdinské činy nesmí být zapomenuty.

Program setkání byl zahájen ve 14 hodin pietním aktem v areálu Larischovy vily, kam se přišlo památce obětí poklonit téměř čtyřicet delegací z řad pamětníků, nejvyšších státních představitelů, starostů měst a obcí, zástupců paměťových institucí a dalších spolupracujících subjektů. 

S organizačním zabezpečením pietního aktu tradičně pomohlo Posádkové velitelství Praha. Letos poprvé měli přítomní hosté možnost slyšet v závěru pietního shromáždění zvony Zámeček a Ležáky znějící z Larischovy vily k poctě obětem.

Hosty přivítal ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, se svými projevy dále vystoupili místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Tomáš Czernin, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský. 

Po skončení pietního aktu se přítomní hosté přesunuli k pomníku Alfreda Bartoše v Sezemicích, kde položili květinové dary. Následovalo přátelské setkání účastníků v Sezemickém domě. Úvodní projev pronesla senátorka Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská. Hudebním vystoupením zpestřil program Kvintet Ústřední hudby Armády České republiky. Nejbližším spolupracovníkům Památníku Lidice byly slavnostně předány sady pamětních medailí vydaných Pardubickým krajem a Československou obcí legionářskou k 80. výročí heydrichiády na Pardubicku. Následovala přednáška Eduarda Stehlíka na téma "Paravýsadky známé i neznámé", při které se přítomní dozvěděli řadu zajímavých detailů o výcviku paravýsadků ve Velké Británii i povětšinou tragické osudy jednotlivých známých i neznámých paravýsadkářů. 

Představili jsme novou knihu Jana Lána (vnuka Karla Svobody, přímého účastníka odboje zavražděného nacisty) "Jejich osud. Vysílačka Libuše". Úryvek z knihy i své osobní vyznání obětem protektorátní doby přednesl herec Jiří Dvořák, představitel velitele paravýsadku Silver A Alfreda Bartoše z televizní minisérie Operace Silver A.

V rámci doprovodného programu měli hosté možnost zhlédnout novou výstavu Eduarda Stehlíka Heydrichiáda a seznámit se s projekty Památníku Lidice a Památníku Ležáky Minuta z historie (série minidokumentů mapujících klíčové osoby a události heydrichiády) a virtuálním 3D modelem osady Ležáky.

Děkujeme všem, kteří se na akci organizačně podíleli, i všem přítomným hostům a těšíme se na patnácté setkání v lednu 2024.

 

Tisková zpráva