Čtvrtý ročník recitační přehlídky Ležácké veršování

U příležitosti Dne válečných veteránů se dne 9. listopadu 2017 konala soutěžní recitační přehlídka s názvem Ležácké veršování v muzeu NKP Ležáky.

Slavnostní zahájení již čtvrtého ročníku přehlídky se uskutečnilo v 9 hodin v přednáškovém sále muzea NKP Ležáky. V rolích recitátorů se představili žáci z prvních až devátých ročníků základních škol.

Soutěžící byli odbornou porotou složenou z hereckých kapacit Dany Černé, Máši Málkové, Petra Buriana a pedagožky Kláry Litterové hodnoceni ve třech kategoriích (1. - 3. ročník, 4. - 6. ročník a 7. - 9. ročník).

Vzhledem k tomu, že je přehlídka pořádána u příležitosti Dne válečných veteránů, nesměli na ní chybět ani novodobí veteráni, které reprezentovali vrchní praporčík 43. výsadkového praporu Chrudim prap. Robert Otáhal a nrtm. Petr Kopecký.

Žáky škol "svých" obcí přišli podpořit také starosta městyse Včelákov pan Jan Pejcha, starosta obce Miřetice Jaroslav Chour a místostarostka obce Miřetice Jarmila Alinčová.

V zaplněném sále muzea NKP Ležáky soutěžilo o přízeň poroty na čtyřicet mladých recitátorů. Jak který z nich dopadl, je uvedeno ve výsledkové listině pod tímto článek.

Cílem Ležáckého veršování je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání v NKP Ležáky za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Záštitu nad celou přehlídkou převzal pan Josef Somr.

Fotografie z průběhu celého dne budou brzy zveřejněny u tohoto článku.

Výsledková listina

Tisková zpráva

Plakát 2017

Program dne 9. 11. 2017

Autor: J. Chourová Plachá