Ležáky - poselství ukryté v květech

Vyhlášení výsledků soutěže "Ležáky - poselství ukryté v květech" proběhlo dne 25.5.2018 od 10:00 hodin v muzeu Památníku Ležáky.

Den matek je rozšířen a oslavován po celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v ČR. Letošní rok je významným mezníkem v dějinách naší republiky, neboť uplyne 100 let od založení samostatného Československého státu. Proto i zadání soutěže bylo zaměřeno na vazby květin z prvorepublikové doby.

Výrobky soutěžících, které odborná porota hodnotila již 24. května, byly rozděleny do třech kategorií: mateřské školy, I. stupeň základních škol a II. stupeň základních škol. Porota udělila v každé kategorii ceny za 1. až 3. místo. Oceněné děti obdržely věcné dary a gratulace přítomných hostů.

Nelehkého úkolu se zhostil významný host, 1. místostarosta Města Hořice Ivan Doležal, který z dvaceti výrobků vybral vítěze. První místo obsadila ZŠ Kameničky a jejich vazba pod názvem "POCTA 1. REPUBLICE" poputuje 7. června 2018 do Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích. Odměnou pro ZŠ Kameničky bude 27. 6. 2018 komentovaná prohlídka Masarykovy věže samostatnosti  v Hořicích a prohlídka podniku Pravé hořické trubičky, s. r. o.

Součástí programu vyhlášení byla také vernisáž čtvrtého ročníku výstavy Květy pro Ležáky, která se uskutečnila v Minigalerii. Tato výstava kosatců vznikla z podnětu pana inženýra Jana Tříska, který vlastní na své zahradě kosatce z vypálené osady Ležáky. Výstava prezentovala celkem třicet pět druhů kosatců, které dodalo zahradnictví LukonBulbs Lovčice. 

Slavnostního vyhlášení a následné vernisáže se zúčastnili, mimo oceněných dětí, také hosté: starosta Obce Miřetice pan Jaroslav Chour a místostarostka Obce Miřetice paní Jarmila Alinčová. Závěr dne patřil dětem ze ZŠ Miřetice, které obohatily svým pásmem program dne.

Děkujeme pedagogům a všem dětem za účast.

Složení poroty: 

Jitka Ročňová - zahradní architektura, absolvent Střední školy zahradnické,technické Kopidlno

Věra Žampachová - květinářství Miřetice

Pavel Chmelík, Štefana Dvořáková - Klub Chryzantéma Hlinsko

Výsledková listina:

Mateřské školy:

   I. místo: MŠ OSADY LEŽÁKŮ SKUTEČ

 II. místo:  MŠ MOMO DĚVČÁTKA SLATIŇANY

III. místo: MŠ POKŘIKOV

Základní školy I. stupeň:

   I. místo: ZŠ PROSETÍN

 II. místo: ZŠ MIŘETICE

III. místo: ZŠ SEČ

Základní školy II: stupeň:

   I. místo: ZŠ KOMENSKÉHO SKUTEČ

 II. místo: ZŠ VČELÁKOV

III. místo: ZŠ KAMENIČKY