Návštěva pietního aktu Silver A

Dne 10. ledna jsme navštívili na pozvání paní senátorky Miluše Horské památník na Zámečku a uctili památku obětí druhé světové války a zejména skupiny Silver A. Pro většinu z nás, to byla první pietní akce. Z řad žáků Dětského a Studentského Parlamentu zde byla zastoupena – Obchodní akademie, Gymnázium Holice, ZŠ Štefánikova, ZŠ Polabiny 1 a ZŠ Dubina.

Líbilo se nám, že jsme mohli na chvíli být součástí historie, vžít se do těžké situace lidí ve válce a potkat se s přeživšími z druhé světové války. Často byla zmiňovaná otázka mezigeneračního dialogu, naslouchání starším lidem a jejich zkušenostem, nezapomínat na to, že svoboda není samozřejmostí.  I přes mínusové teploty bylo na Zámečku kolem padesáti lidí. Nejprve vystoupili hosté se svým projevem – paní senátorka Miluše Horská a pan primátor Martin Charvát, poté se uctila památka českou hymnou.

Druhá polovina programu se odehrála v hotelu Zlatá Štika. Zde se vzpomínalo na všechny válečné oběti a hrdiny z Pardubického kraje. Vystoupil zde herec Josef Somr, který přednesl úryvek o posledních dnech Jiřího Potůčka. Dále pak následovala prezentace historika Vojtěcha Kyncla, který představil návrh na obnovu památníku Zámeček. A zdůrazňoval věc, se kterou se můžeme asi všichni ztotožnit. Ať už se jedná o jakýkoliv konflikt je potřeba uvědomit si naše lidství a zabránit civilním obětem, kterých měla druhá světová válka v Československu několikanásobně více, než padlých vojáků.

Autory článku jsou Michaela Netolická ZŠ Štefánikova, Anetka Kadlecová a Anne-Marie Votočková z Obchodní akedamie Štefánikova, Vojtěch Koblížek Polabiny 1, Jan Dvořák Polabiny 1, Vojtěch Nedvěd ZŠ Dubina, Dan Barek Gymnázium Pardubice, Dašická


Vyjádření mpř. Senátu Mgr. Miluše Horské
Odkaz naší historie je nutné předávat. Bylo mi potěšením pozvat žáky z Dětského a Studentského Parlamentu Pardubice, aby se setkali s přeživšími válečného odboje a uctili památku Silver A na Zámečku. Je důležité, aby nová, mladá generace věděla, že svoboda není samozřejmostí, a že za ní mnoho lidí v minulosti obětovalo tu nejvyšší cenu.“