Nejen COVID-19 postihl minulý rok Památník Ležáky

Zahájení hlavní návštěvnické sezóny 2020 v Památníku Ležáky bylo plánováno na 27. března. V loňském roce však změnilo životy všech lidí a tím pádem drtivou většinu běžných aktivit virové onemocnění COVID-19.

Místo běžných příprav a následného vítání návštěvníků byla Vláda naší republiky nucena v souvislosti s virem vydat dne 12. března 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, kterým byl vyhlášen nouzový stav pro území České republiky na dobu 30 dnů. Pro veřejnost byla uzavřena muzea, galerie a památníky od 13. 3. 2020 do odvolání. Až do odvolání byly zrušeny také všechny edukační, kulturní a sportovní akce.

Veškeré přípravy byly vládním nařízením zrušeny. Pracovnice Památníku Ležáky v období od března do konce května, kdy muzeum bylo pro veřejnost uzavřené, prováděly kompletní úklid pietního území včetně vyčištění lomů. Zároveň byly uklizeny všechny budovy (muzeum, restaurace). Dále zajistily obnovu parkovacích čar, odpadkových košů, nátěry lavic a výrobků, které jsou nainstalovány na pietním území. Společně se zaměstnanci obecního úřadu Miřetice byly provedeny prořezy stromů. Zaměstnanci muzea v Ležákách se těšili na první návštěvníky, které přivítali dne 1. června.

V neděli 14. června, deset dní před pietní vzpomínkou v Ležákách, se vlivem silných dešťů prohnala pietním území povodňová vlna. Díky obětavosti pracovnic památníku a finanční podpoře široké veřejnosti se podařilo škody rychle odstranit. O necelý týden po první záplavové vlně se však mohutné deště opakovaly a pietní území opět zatopila voda. Naštěstí se památník znovu dočkal významné podpory ze strany veřejnosti a vedle našich pracovnic přiložili ruku k dílu i dobrovolníci, takže se podařilo připravit pietní území na pietní akt plánovaný na středu 24. června. Dva dny po pietní vzpomínce se přes Ležáky přehnala poslední třetí vlna, v té době jsme si mysleli, že je opravdu poslední.... Nebyla – 14. října Ležáky zaplavila čtvrtá vlna povodní, v této době bylo muzeum v Památníku Ležáky opět uzavřené a to v důsledku opětovného šíření virové nákazy.

Poslední přírodní katastrovou v roce 2020, která se přehnala přes pietní území v Ležákách z 27. na 28. prosince, byla vichřice, která měla za následek polomy vzrostlých silných smrků.

Velice si vážíme všech, kteří nám pomohli, jak s úklidovými pracemi, tak finančně. Patří jim náš velký dík.

Autor: K. Chvojková