Novinky z Památníku Ležáky a Památníku Lidice

Přestože brány Památníku Ležáky a Památníku Lidice jsou pro veřejnost stále uzavřené, za jejich zdmi se intenzivně pracuje na řadě projektů, které pokračují v dlouholeté tradici kvalitních edukačních, kulturních a sportovních aktivit pro děti i dospělé.

Koncem února se nachýlila uzávěrka příjmu prací do 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, kterou letos reprezentuje téma „Robot a umělá inteligence“. Celá příprava soutěže je sice nepříznivě ovlivněna aktuální epidemiologickou situací – celý svět je paralyzován pandemií, mezinárodní porotě je již druhým rokem znemožněno osobně hodnotit doručené práce dětí, zastoupení porotců je pouze z České republiky, náročnější je i registrace přijatých prací z důvodu omezení provozu PL, termín zasedání poroty se přesouvá z března na neurčito – i tak ale přišlo do soutěže velké množství zajímavých prací z celého světa (například i z občanskou válkou zkoušené Barmy). Dokonce to vypadá, že jsme letos obdrželi rekordní počet 3D objektů.

Smutný pohled na opuštěný 48. ročník výstavy na téma „Krajina“ v prostorách Lidické galerie kompenzujeme alespoň formou facebookových příspěvků pod názvem „Pondělky v krajině“.

Pozadu nezůstává ani 16. ročník Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, který se od ledna 2021 těší novému grafickému vizuálu a soutěžnímu prostředí. První kolo soutěže bylo již ukončeno a nyní probíhá hodnocení literárních prací odbornou porotou. I tato soutěž je nepříznivě ovlivněna epidemiologickou situací, kdy jsou uzavřeny školy a školní výuka probíhá online, takže jsou žáci online aktivit přesyceni a celkový počet zúčastněných oproti minulému roku mírně poklesl zejména o zahraniční účastníky.

Vzdělávací oddělení nově koncipovalo online kurzy pro školy v moderním systému LMS s tématikou Lidic a Protektorátu Čechy a Morava, které jsou nabízeny školám i jednotlivcům jako alternativa běžných vzdělávacích programů. Pro 2. stupeň základních škol, střední školy a širokou veřejnost jsou dostupné zcela nové webináře. Oba pilotní projekty se k našemu upřímnému nadšení těší velkému zájmu.
Od 1. dubna spouštíme cyklus „Filmové čtvrtky“, během něhož budeme postupně po dobu třech měsíců promítat filmy z nabídky Památníku Lidice na našem YouTube kanálu. Vzniká též nový ilustrovaný průvodce po pietním území pro děti, kterého bude možné využít navzdory zavřenému muzeu.

Oba dva památníky se uvnitř i zvenčí připravují na znovuotevření, což zahrnuje mimo jiné zahradnické, údržbářské a úklidové práce. Pro nadcházející návštěvnickou sezónu připravujeme také nové suvenýry, například sérii turistických vizitek se špičkovými imageovými fotografiemi nebo dosud nikdy nerealizované turistické mapy. Touto dobou vrcholí i zpracování Výroční zprávy za rok 2020 těšící se zcela novému grafickému designu navazujícímu na zřizovatelem i veřejností pozitivně přijatou Koncepci rozvoje Památníku Lidice.

Změny probíhají i ve stálé expozici Lidické sbírky výtvarného umění Remember Lidice. V souladu s konceptem tzv. rotující výstavy bylo téma krajiny ve vedlejším výstavním sále nahrazeno tématem žena, které je stěžejní pro velké množství prací v naší sbírce. Mezi exponáty jsou i dosud nevystavené práce umělců z Latinské Ameriky a Severní Afriky, které byly dlouho uloženy v depozitáři. Do hlavního sálu galerie se vrací náš nejslavnější exponát Strýc Rudi od německého umělce Gerharda Richtera, který byl na dlouhodobé zápůjčce ve Spojených státech amerických, a nyní bude mít veřejnost možnost vidět toto výjimečné dílo opět v jeho domovském prostředí. Novinkou bude představení akvizic Lidické galerie. Akviziční program Lidické sbírky je živý organismus, který každoročně obohacuje naši sbírku o hodnotné práce českých i zahraničních autorů. V rámci akvizičních výstav představíme vždy přijaté práce za uplynulý rok, v letošním roce uspořádáme výstavu prací pana Martina Zet a paní Jitky Petřekové, jejichž díla jsme do sbírky získali vloni. Výstava bude doprovázena veřejnou přednáškou, kterou již oba umělci přislíbili.

I v letošním roce pokračují vloni zahájené investiční akce – v Lidicích sanace nosných konstrukcí budovy muzea a obměna audiovizuální techniky v expozici muzea, v Ležákách obnova architektonických prvků. Zahájeny byly i přípravné práce na nových investičních záměrech - pro ležácké muzeum vzniká projekt expozice a v Lidicích vrcholí práce na architektonickém záměru a projektové dokumentaci recepce muzea a promítací místnosti, která nahradí morálně a technicky zastaralé vzdělávací středisko. V procesu jsou také průzkumy základů Horákova statku, jejichž výstupy budou podkladem pro vznik restaurátorského záměru na záchranu havarijního stavu těchto původních architektonických fundamentů. K dispozici je i projekt demolice v rámci revitalizace pietního území u Rákosova statku. Samozřejmě provádíme i nutné opravy a údržbu – například jsme zahájili práce na modernizaci učebny v Lidické galerii nebo úpravu zasedací místnosti a chodby u kanceláří správy.

Již nyní bohužel víme, že se vrchol každoroční činnosti památníků, pietní akty, i letos uskuteční v komorní podobě. Přesto se snažíme nejisté přípravy posouvat směrem k úspěšné realizaci. Například jsme tradiční součást pietní vzpomínky v Lidicích, projekt „Světlo za Lidice“ přesunuli do online prostředí a poselství čtrnácti sborů z jednotlivých krajů České republiky zprostředkujeme veřejnosti alespoň přes naše weby a sociální sítě. Zároveň bychom u příležitosti 79. výročí lidické tragédie chtěli představit první část virtuálního 3D modelu obce Lidice.

Hromadné sportovní akce plánované v Ležákách na duben (Memoriál Josefa Šťulíka) a červen (Memoriál Karla Kněze) budou nejspíš přesunuty na podzim, což nás velmi mrzí, ale i přesto doufáme, že se nakonec budou moci uskutečnit, i když později než obvykle. Stejně tak doufáme, že se nám v zimě podaří obnovit kulturní pořady v rámci Lidických zimních večerů a Ležáckých podvečerů.

Vážení návštěvníci, je toho hodně, co bychom s vámi chtěli sdílet, plně si však uvědomujeme závažnost stávající pandemické situace a omezení z ní vyplývajících. Sledujte naše weby a sociální sítě, kde se s vámi budeme dělit o to, co jde sdělit online, a o vše ostatní se podělíme, až se opět shledáme osobně.

O vzdělávacích, volnočasových, kulturních a společenských aktivitách pro děti i dospělé nově informujeme také na facebookové stránce Prolidice.  

Těšíme se na vás.


Autor: J. Chourová Plachá