Novinky z Památníku Ležáky

Přestože je Památník Ležáky letos již podruhé uzavřen pro veřejnost, jeho činnost zdaleka neutichla. Dovolujeme si vám tímto představit klíčové projekty, na kterých v současnosti pracujeme.

Obnova architektonických prvků Památníku Ležáky

Unikátní architektonický záměr Ladislava Žáka na pojetí pietního prostoru v Ležákách je dílem světového formátu. Celý koncept lze vnímat jako rozsáhlé krajinářské dílo, spojení prvků přírodních a uměle vytvořených, jimiž se architekt zabýval ještě před válkou a které nazval poté ve své teoretické publikaci "obytnou krajinou".

Na koncepci úprav Ležáků je viditelná snaha zachovat území v jeho přirozené podstatě a zároveň na patřičných místech připomenout jeho pietní rozměr. Pomníky jednotlivých rodin ve tvaru stél s vytesaným vzdušným křížem a se jmény rodin jsou zasazeny v podstavcích obepisujících půdorysy domů.

V minulosti docházelo k pravidelné údržbě architektonických prvků z důvodu nedostatku finančních prostředků pouze sporadicky a až ve chvílích, kdy byly části díla bezprostředně ohroženy.

Tento stav se díky podpoře Ministerstva kultury a skvělé práci týmu restaurátorů pod vedení BcA. Aleše Košvance daří od července 2020 napravovat. Na základě restaurátorského záměru, který by byl architektovi Žákovi velmi blízký, ve spolupráci s krajskými i oblastními památkáři dochází k postupné obměně a záchraně všech architektonických prvků na území NKP Ležáky.

V rámci tohoto projektu vzniká také harmonogram údržby, který do budoucna zajistí potřebnou pravidelnou péči o kamenné prvky tak, aby nedocházelo k jejich degradaci.

Součástí revitalizace je také výměna dřevěného kříže na kopci Zárubka, který je již za dobou své životnosti.

Proměnou projde také koncept zeleně prostřednictvím postupného nahrazení jehličnanů, které historicky ani krajinářsky na místo nepatří, za žádoucí listnaté stromy.

Vzdělávání v Památníku Ležáky

Památník Lidice patří k významným paměťovým institucím České republiky. Jeho hlavním úkolem je uchovávání vzpomínky na tragické vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky, k nimž došlo v roce 1942. Obě události měly zásadní význam nejen pro naši zemi, ale pro celosvětový vývoj.

Jednou z priorit PL je vzdělávání dětí a mládeže, předávání historické paměti budoucím generacím, budování demokratických a občanských hodnot.

Protože se nyní nemůžeme se žáky a studenty setkávat v památníku osobně, edukační oddělení pracuje na revizi a aktualizaci vzdělávacích programů, tak aby byly připraveny na novou sezónu.

Ačkoli letos se z důvodu pandemie nemohly uskutečnit tradiční vzdělávací projekty věnované připomínce ležácké tragédie - Memoriál Josefa Šťulíka, Ležáky poselství ukryté v květech, Memoriál Karla Kněze ani Ležácké veršování - pracovnice Památníku Ležáky již nyní intenzivně pracují na jejich přípravách. Všichni totiž věříme, že se příští rok uskuteční bez omezení.

Autor: J. Chourová Plachá