Nový kříž na paměť utrpení ležáckých obyvatel

Na návrší nad bývalou osadou Ležáky, která byla 24. června 1942 za pomoc výsadku SILVER A vyvražděna okupanty, se koncem dubna podařilo nainstalovat nový dřevěný kříž s trnovou korunou. Kříž, jenž připomíná mučednickou smrt obyvatel Ležáků, vlastenců, kteří položili životy za naši svobodu.

Starý kříž, který stál na stejném místě až do konce loňského roku, byl na celém povrchu napaden hnilobou a v prosinci 2019 navíc těžce poškozen při větrné smršti, která tehdy Chrudimsko zasáhla. Proto jsme se rozhodli urychlit vybudování kříže nového, a to hned, jakmile nám to přírodní podmínky dovolí.

Svůj plán jsme 23. dubna 2021 splnili.

K jeho uskutečnění se Památník Lidice rozhodl využít zbylou část finančních prostředků, které jste nám loni v létě zasílali jako dary na odstranění škod po povodních, které se přes pietní území v Ležákách prohnaly.

Nový kříž je tak nejen historickým mementem, ale zároveň i hmatatelným symbolem Vaší pomoci. Moc Vám za ni jménem zaměstnanců Památníku Ležáky a Památníku Lidice děkujeme!

Autor: E. Stehlík