Pietní akty v Pardubicích

Dne 20. června 2022 se uskutečnily dva pietní v Pardubicích, kterých se zúčastnily i zástupkyně Památníku Ležáky a Památníku Lidice.

Ve dvanáct hodin se konal pietní akt u pomníku Jiřího Potůčka - Tolara v Trnové. Přítomné hosty uvítal starosta Městského obvodu Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný. Se svým projevem vystoupila senátorka Mgr. Miluše Horská a Ing. Pavel Bobek za Československou obec legionářskou.

Od 15 hodin následoval pietní akt u Památníku Zámeček. Z důvodu technické poruchy, jejíž příčinou byl úder blesku v blízkosti ležáckého muzea, se zástupkyně Památníku Lidice a Památníku Ležáky musely z pietního aktu na poslední chvíli omluvit a položily květinový dar k pomníku padlým v areálu Zámečku mimo oficiální ceremoniál. 

Za Památník Ležáky se zúčastnila vedoucí památníku Kamila Chvojková, za Památník Lidice zástupkyně ředitele Ing. Jana Chourová Plachá.

Autor: Jana Chourová Plachá