Pietní vzpomínka k 74. výročí vyhlazení osady Ležáky

Na tisíc lidí si v neděli 26. června 2016 připomnělo sedmdesát čtyři let od vyhlazení Ležáků nacisty. Pietní vzpomínka se uskutečnila v místě, kde stávala původní osada.

Program pietního dne byl zahájen v 8:30 hodin mší svatou celebrovanou Mons. Josefem Sochou před muzeem NKP Ležáky. Přítomní věřící se pomodlili také za ležácké oběti.

Po mši následovalo slavnostní předávání pamětních odznaků Památníku Lidice v prostorách expozice Ležáky - osada, která nemlčela. Mezi oceněnými vyznamenanými ředitelem Památníku Lidice za dlouhodobou spolupráci a uchování a šíření odkazu ležácké tragédie byli letos místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Miluše Horská, příslušník Policie České republiky pan Martin Jirásek, pan Petr Štěpán ze Sekce rozvoje a plánování schopnosti Ministerstva obrany, náčelník štábu Vojenské SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové pan Viliam Beke, ředitel soukromé SŠ obchodu a služeb v Teplicích pan Zdeněk Pešek nebo pan Miloš Pilař, autor archeologického průzkumu, který se vloni uskutečnil v NKP Ležáky.

Před zahájením pietní vzpomínky doběhla do prostor pietního území štafeta po trase Terezín - Kladno - Lidice - Ležáky.

Přesně v 10 hodin bylo zahájeno kladení květinových darů k pomníku Kniha obětí, kterého se zúčastnilo přes devadesát delegací. Po položení květin zazněla státní hymna a moderátorka pietní vzpomínky paní Renata Klečková přečetla jména všech obětí ležácké tragédie a vyzvala k minutě ticha.

Hlavní projev u Knihy obětí přednesl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Jan Hamáček, který zdůraznil, že na hrůzy druhé světové války nesmí být zapomínáno a připomněl, jak křehká a vzácná je svoboda, ve které žijeme. Poté k přítomným hostům promluvila místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky paní Miluše Horská a ve svém projevu vyzdvihla význam vzpomínkových a edukačních aktivit napomáhajících k uchování živé paměti na vypálené obce. Předseda Československé obce legionářské pan Pavel Budínský zase upozornil na aktuální válečné hrozby a nezbytnost celosvětové pomoci při jejich potlačování.

Svou zdravici přednesl také válečný hrdina, podplukovník v. v. Josef Holec, příslušník Československého armádního sboru Ludvíka Svobody. Mluvil o hrůzách války, které osobně prožil, a z celého srdce popřál všem přítomným, "aby nikdy nepoznali válečné utrpení jako vypalování obcí a vyvražďování nevinných."

Závěrečný projev patřil předsedovi Českého svazu bojovníků za svobodu panu Jaroslavu Vodičkovi, který zmínil, že je nezbytné chovat svobodu v úctě a nebrat ji jako samozřejmost.

Po skončení oficiálních projevů vystoupil dětský pěvecký sbor Lilium, který zazpíval dvě dojemné písně od hudebního skladatele Petra Ebena. Po jeho vystoupení již tradičně děti za přítomnosti předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka, místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Vojtěcha Filipa a místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské zapálily Oheň (bez) naděje.

Na závěr pietního aktu byl jako pocta paravýsadku Silver A naplánován ještě seskok parašutistů do prostoru údolí, který se ale vzhledem k nepříznivému počasí bohužel nemohl uskutečnit.

Pro veřejnost byl po celý den vstup do muzea NKP Ležáky zdarma a většina přítomných hostů této skutečnosti ráda využila.

Děkujeme všem, kteří svou účastí na pietní vzpomínce přišli vzdát poctu ležáckým obětem.

Autor: J. Chourová Plachá