Sedmý ročník Ležáckého veršování

4. listopadu 2021 se uskutečnilo tradiční Ležácké veršování, tentokrát v netradičním prostoru Multifunčkního centra Městského kultruního klubu Hlinečan v Hlinsku.

Památník Lidice a NKP Ležáky připravili ke Dni válečných veteránů celostátní recitační přehlídku pro děti a mládež „Ležácké veršování“.

Přehlídka se koná za účelem zprostředkování vzájemné inspirace v oblasti přednesu a připomenutí si historických událostí spojených s ležáckou tragédií a Dne válečných veteránů.

Letošní ročník soutěžní přehlídky proběhl 4. listopadu 2021 v Multifunkční centrum Hlinsko.
Záštitu nad letošním ročníkem převzal herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček, který si pro soutěžící připravil několik vstupů. V porotě přehlídky zasedli přední čeští umělci Dana Černá, Marie Málková, Tomáš Vondrovic, kteří také vystoupili s vlastními excelentními přednesy vybraných literárních textů a pedagožka Klára Litterová, která pro účastníky soutěže připravila tvořivé dramatické a hlasové dílny.

V rámci doprovodného programu vystoupili také kpt. Mgr. Milan Novotný, vojenský kaplan 43. výsadkový pluk v Chrudimi a válečný veterán npor. Jan Juřík, kteří seznámili přítomné zejména s působením českých vojáků v zahraničních misích.

Mezi vzácnými hosty jsme uvítali senátora Jana Tecla a starostu města Hlinska Miroslava Krčila.
Gratulujeme všem mladým recitátorům ke skvělým výkonům na velkém divadelním jevišti.

Autor: Kamila Varaďová