Seminář k výstavě "Lidice a doba prezidenta Osvoboditele"

17. 10. 2018; 10.00 – 12.30; Lidice

Seminář navazuje na stejnojmennou výstavu, která se zaměřuje na obyčejný život obyčejné vesnice mezi světovými válkami a na to jak se pod vlivem "velkých dějin" z obyčejné obce stane neobyčejná.

Výročí vzniku Československé republiky si připomene Památník Lidice seminářem o velkých dějinách státu i malých dějinách Lidic. "Osmičkové" mezníky se nedotýkaly pouze národních dějin, ale měly svůj velký odraz v dějinách obyčejných lidí a obyčejných vesnic. V Lidicích byl život úplně stejný, jako v kterékoliv jiné vsi českého venkova. Až válka a útok na Reinharda Heydricha změnil jejich každodennost a Lidice se staly v době války symbolem míru a v době míru symbolem války. Dopad na obyčejné lidi měl drtivé následky desítky let po válce.

Téma poválečného vývoje Lidic na pozadí rozvoje třetí republiky, únorového převratu 1948, procesů let 50., až po průběh studené války s revolucí roku 1989, je poutavou kapitolou dějin "malého" člověka. Pojďme si Lidice představit nejen z fotografií a dokumentů, ale i povídáním s lidickým "dítětem".

17. 10. 2018 od 10:00 do 12:30 hodin

Místo konání: Památník Lidice

Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, PhD.

Vstupné 45,-Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma)

Přihlášení na seminář na dubnova@lidice-memorial.cz.

Autor: Filip Petlička