Semináře k 700. výročí narození Karla IV.

V roce 2016 si Česká republika přípomíná 700. výročí narození Karla IV.

Toto jubileum bylo vhodným okamžikem k tomu, abychom se veřejně přihlásili k odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejen českých, ale i evropských dějin.

V muzeu NKP Ležáky se dne 20.10.2016 k tomuto tématu uskutečnily dva dvouhodinové semináře pod názvem „Karel IV - český král a římský císař - fazety lucemburského věku v Českých zemích“ pro pedagogy, studenty a širokou veřejnost 

Zároveň v Minigalerii byla k vidění výstava tematická výstava „Karel IV. v Braniborsku“.

Semináře se konaly u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Semináře byly podpořeny dotací Ministerstva kultury České republiky.

Plakát