Silver A v paměti tří generací

Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje a ve spolupráci s Janou Bobošíkovou, pořádal deváté setkání pamětníků paravýsadku Silver A.

V úterý 10. ledna 2017 pořádal Památník Lidice za podpory Pardubického kraje, Východočeských strojírenských plynáren, a. s. a ing. Jany Bobošíkové 9. setkání Silver A v paměti tří generací.

Začátek setkání se uskutečnil na bývalé pardubické střelnici, kde bylo v době heydrichiády popraveno bezmála 200 občanů. Za třeskutého mrazu a ve sněhových závějích se na místě sešlo na sto návštěvníků, kteří svou účastí uctili památku českých vlastenců. Piety se zúčastnila 1. místopředsedkyně Senátu P ČR Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, zástupci MK ČR Jaroslav Kolčava a Martin Černý, primátor Pardubic Martin Charvát, Jana Bobošíková, KVV Pardubice, Velitelství posádky Praha, 43. výsadkový prapor Chrudim, přeživší lidické děti, pamětníci, představitelé měst a obcí a desítky okresních organizací ČSBS a ČsOL. Potěšitelná byla účast zástupců studentského parlamentu z pardubických základních a středních škol. Po položení tří desítek květinových darů si účastníci piety vyslechli projevy 1. místopředsedkyně Senátu P ČR Miluše Horské a primátora Pardubic Martina Charváta.

Poté se účastnici odebrali do hotelu Zlatá štika, kde byl připraven bohatý program. Úvodního slova se ujala Jana Bobošíková, která stála u zrodu této akce a dlouhá léta ji finančně podporuje. Následovalo slovo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který se zmínil o havarijním stavu Larischovy vily. Za Posádkové velitelství Praha vystoupil plk. Milan Virt, který zdůraznil důležitost propojení armády s paměťovými institucemi.

Následovala přednáška historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph. D. pod názvem "Nacistické popraviště NKP Zámeček jako místo piety i odkazu budoucím generacím". Největší potlesk obdržel 98. letý válečný veterán pplk. v.v. Josef Holec, který přítomné dojal svým vlastenectvím a češstvím. Na závěr vystoupil historik PhDr. Jiří Kotyk, který navázal na projev hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Ukázku z nově vydané knihy Ležáky a odboj ve východních Čechách přečetl herec Josef Somr. Odpolední program doplnil žesťový kvintet ÚH AČR.  a moderování celého dne se ujala Mgr. Renata Klečková.

Poděkování patří všem, kteří do Pardubic opět přijeli, příslušníkům Velitelství posádka Praha, ÚH AČR, Janě Bobošíkové, která jako každoročně, výrazně finančně přispěla a všem, kteří se na přípravě akce podíleli.