Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Ležáky – poselství ukryté v květech".

Dne 26. května 2017 proběhlo v muzeu NKP Ležáky slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku dětské výtvarné soutěže "Ležáky – poselství ukryté v květech".

Výrobky soutěžících, které odborná porota hodnotila již 24. května, byly rozděleny do třech kategorií: mateřské školy, I. stupeň základních škol a II. stupeň základních škol. Porota udělila v každé kategorii ceny za 1. až 3. místo a celkem čtyři čestná uznání. Oceněné děti obdržely věcné dary a gratulace přítomných hostů.

Památník Lidice navázal spolupráci s muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě, který má ve své správě památník Komenského v Naardenu v Nizozemí. V letošním roce uplynulo 425 let od narození tohoto "učitele národů", z tohoto důvodu byla soutěž "Ležáky-poselství ukryté v květech" doplněna o téma "Věnec pro J. A. Komenského". 

Nelehkého úkolu se zhostil významný host, ředitel muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě Mgr. Miroslav Vaškových, Ph. D., který ze třinácti věnců vybral vítěze. První místo obsadila ZŠ Nasavrky a jejich věnec poputuje 26. října 2017 do Komenského kaple v Naardenu. 

Součástí programu vyhlášení byla také vernisáž třetího ročníku výstavy Květy pro Ležáky, která se uskutečnila v Minigalerii. Tato výstava kostatců vznikla z podnětu pana inženýra Jana Tříska, který vlastní na své zahradě kosatce z vypálené osady Ležáky. Výstava prezentovala celkem třicet pět druhů kosatců, které dodalo zahradnictví LukonBulbs Lovčice. Aranžmá k výstavě vytvořila paní Věra Žampachová.

Slavnostního vyhlášení a následné vernisáže se zúčastnili, mimo oceněných dětí, také významní regionální hosté, mezi nimiž nechyběli starosta Obce Miřetice pan Jaroslav Chour, zástupkyně Obce Miřetice paní Jana Rychlá, zástupce Obce Vrbatův Kostelec pan Jan Třísko, vnučka vrchního strážmistra Karla Kněze paní Alena Mergl Kučerová.

Protože soutěž i výstava jsou věnovány zejména zavražděným ležáckým ženám, žáci základní školy Miřetice na závěr zazpívali píseň Chválím tě, Země má. Přítomní hosté během vystoupení neskrývali své dojetí.

Děkujeme pedagogům a všem dětem za účast.

Složení poroty: Ing. Věra Cenková - Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

                       Jitka Ročňová - zahradní architektura, absolvent Střední školy zahradnické,technické Kopidlno

                       Věra Žampachová - květinářství Miřetice

                       Pavel Chmelík, p. Křivská - Klub Chryzantéma Hlinsko

Výsledková listina:

Mateřské školy:

  I. místo - MŠ OSADY LEŽÁKŮ SKUTEČ

 II. místo - MŠ PORŠOVA SKUTEČ

III. místo - MŠ PORŠOVA SKUTEČ

čestné uznání - MŠ Pokřikov

 Základní školy I. stupeň:

  I. místo - ZŠ Nasavrky

 II. místo - ZŠ Nasavrky

III. místo - ZŠ Miřetice

čestné uznání - ZŠ Krouna

čestné uznání - ZŠ Prosetín

Základní školy II. stupeň:

  I. místo - ZŠ Komenského Skuteč

 II. místo - ZŠ Včelákov

III. místo - ZŠ Včelákov

čestné uznání - ZŠ Nasavrky

Autor: K. Chvojková