"Tvorba pro Ležáky 2018"

Studenti si připomněli 76 let od vypálení osady Ležáky. Vernisáž výstavy se uskutečnila dne 23.5.2018 od 10:30 hodin v Památníku Ležáky.

V rámci pokračujícího projektu "Tvorba pro Lidice a Ležáky", který je organizován Odborovým svazem KOVO, vytvořili učni ze středních škol z Hradce Králové, Jihlavy, Plzně a německé firmy FLACHGLAS Wernberg GmbH z Wernbergu-Köblitz umělecká díla. Vyrobená díla byla předána během oficiálního ceremoniálu v Památníku Ležáky 23. května 2018.

Cílem tohoto projektu bylo dát studentům možnost, aby svou praktickou činností uctili památku osady Ležáky a tímto se i intenzivněji zabývali touto tragickou kapitolou česko-německé historie. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na této výstavě, která obsahuje následující umělecká díla:

"Konec nadějí" - z kovu

Autoři: Petr Rydlo – učitel odborného výcviku, Václav Musil, Martin Šmidberský,

Jiří Johan – žáci 3. ročníku oboru umělecký kovář - SPŠ, SOŠ a SOU Hradební,

Hradec Králové

"A znovu kvetou růže" - z kovu

Autoři: Jan Dolejší, Jiří Křivánek – učitelé odborného výcviku, Josef Cetl, Radim Chvátal - žáci 1. ročníku oboru obráběč kovů - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

"Strom pro Ležáky" - z kovu

Autoři: Karel Žižkovský, Radek Štych, Jan Přinda - učitelé odborného výcviku a praktického vyučování, Ondřej Vitner, Jaroslav Tomeš - žáci 2. ročníku oboru obráběč kovů

Vítek Chalupa, Josef Šubrt - žáci 3. ročníku oboru Mechanik strojů a zařízení - Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

"Mír a dobré sousedství" - ze skla a kovu

Autoři: 50 učňů firmy Flachglas Wernberg GmbH se zabývalo historií a s tím souvisejícím neštěstím, které bylo způsobeno německými národními socialisty v Ležákách v roce 1942. Mladí lidé byli obzvláště šokováni tím, že lidé něco takového udělali druhým lidem a byli si za jedno v tom, že by se taková věc již nikdy neměla opakovat.

Autoři jsou z firmy FLACHGLAS Wernberg GmbH z Wernbergu-Köblitz - SRN

Odborový svaz KOVO podporuje již několik let různé projekty, které připomínají nevinné oběti z Lidic i Ležáků a celý historický kontext událostí obou světových válek, které se nesmazatelně promítly nejen do života českého a německého národa. Společně musíme udělat vše proto, aby se už nikdy podobné události nemohly opakovat. Projekt "Tvorba pro Ležáky 2018" byl realizován v rámci spolupráce Památníku Lidice, Odborového svazu KOVO a kolegů z německých odborů DGB.

Článek a fotografie na webu Odborového svazu KOVO www.oskovo.cz.

Reportáž České televize z 23. 5. 2018

Reportáž Oberpfalz TV z 31. 5. 2018