Uzavírka komunikace v Ležákách

Upozorňujeme návštěvníky, že od 12. 8. 2021 dojde k úplné uzavírce silnice III/337 73 mezi obcemi Dachov a Dřeveš, což jsou oba příjezdové směry do Památníku Ležáky.

Pro návštěvníky PAMÁTNÍKU Ležáky bude od 12. 8. do 31. 8. 2021 vyhrazeno parkoviště viz. přiložený plánek. Objízdná trasa od Hlinska je vedena po silnici II/355 Dřeveš - II/337 Louka - II/337 Miřetice.

Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků a silničního provozu bude muzeum Památníku Ležáky od 1. 9. 2021 do 31.12. 2021 uzavřené.

Děkujeme za pochopení.

Mapa uzavírky
Rozhodnutí správního orgánu