Víte na co jsou knížky?

Akreditovaný seminář MŠMT pro pedagogy zaměřený na čtenářskou pregramotnost; 21. – 22. 9. 2018; Památník Lidice

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na akreditovaný seminář MŠMT určený pro pedagogy mateřských škol, který se uskuteční dne 21. září - 22. září 2018 v Památníku Lidice, s názvem Víte, na co máme knížky? Aneb čtenářská pregramotnost v mateřské škole v kontextu s integrovaným vzděláváním dětí.

Seminář bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole.

Lektorka: Mgr. Hana Švejdová (žádaná lektorka, pedagožka, autorka metodických učebních textů pro učitele)

Cena semináře je 880,-Kč.

Bližší informace naleznete v pozvánce.

Termín přihlášení na seminář je do 14. 9. 2018!

přihlásit se můžete na brabnikovalidice-memorial.cz nebo pomocí rezervačního formuláře.

Autor: Filip Petlička