Vyhlášení dalšího ročníku Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století

Dovolte nám pozvat vás k účasti v mezinárodní vědomostní internetové soutěži Lidice pro 21. století. Jedná se o ojedinělou vědomostní soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Ministerstva obrany ČR. Cílem mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války a následných historických událostí.

Dne 8. 1. 2021 bude zahájena registrace škol a dne 22. 1. 2021 bude zahájena registrace soutěžících. Registrace probíhá formou přihlášení na internetu. Soutěž bude sestávat ze dvou částí: vyplnění vědomostního testu a zpracování literární práce v libovolném žánru na vyhlašovateli zadané téma. Testové otázky mohou účastnící zpracovávat postupně během několika soutěžních týdnů (do 22. 2. 2021), pro vyhledávání informací mohou využívat nejrůznější zdroje (internet, knihovny, archivy aj.). Témata pro literární práci jsou pojata velmi obecně a nevyžadují rozsáhlé encyklopedické znalosti.

K zapojení se do soutěže stačí na stránkách soutěže www.lidice21.cz vyplnit přihlášku a přečíst si popis soutěže, který zájemcům poradí, jak při soutěži postupovat.

Na Vaši účast se těší

realizační tým soutěže