Výroční zpráva Památníku Lidice za rok 2021

Připravili jsme pro Vás ohlédnutí za naší činností v minulém roce.

Přestože i minulý rok byl bohužel poznamenaný pandemií koronaviru, který měl negativní vliv na návštěvnost obou památníků ve správě Památníku Lidice, snažili jsme se maximálně využít času, kdy byly naše objekty uzavřené pro veřejnost, a po jejich otevření opět navázat na bohatou edukační, kulturní a prezentační činnost.

Rok 2021 byl pro nás všechny nesmírně smutný, protože jsme ztratili dva pamětníky, skvělé osobnosti a blízké spolupracovníky Památníku Lidice - paní Marii Šupíkovou a pana Václava Zelenku. 

Přes veškerou nepřízeň osudu se nám však podařilo zorganizovat a uspořádat řadu tradičních i netradičních projektů v Lidicích i v Ležákách, některé z nich premiérově v kyberprostoru, kterými jsme v rámci omezených možností naplňovali naše poslání.

Pojďte se s námi ohlédnout prostřednictvím Výroční zprávy Památníku Lidice za rok 2021.

Initiates file downloadVýroční zpráva za rok 2021 ke stažení zde.

Autor: Jana Chourová Plachá