Zahájení hlavní turistické sezóny v NKP Ležáky

31. března 2017 byla v NKP Ležáky zahájena hlavní návštěvnická sezóna.

Program zahajovacího odpoledne byl bohatý a všichni návštěvníci se měli na co těšit. Po zahájení a uvítání hostů vedoucí NKP Ležáky Kamilou Chvojkovou, následovalo pěvecké vystoupení žáků ze ZŠ Včelákov.

Poté se všichni odebrali k ležácké studánce pod kopcem Zárubka, kterou posvětil P. ThDr. Gabriel Rijád Mulamuhič, Ph.D., O.Cr., kněz, Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Zde předvedly své vystoupení děti ze ZŠ a MŠ Miřetice, symbolicky odemkly studánku a při zpáteční cestě morenou hozenou do potoka přivítaly jaro.

Od 17 hodin se v budově muzea konal pořad Křeslo pro hosta v rámci Ležáckých podvečerů. Tentokrát přijal pozvání herec Ladislav Frej.

Po ukončení pořadu v muzeu zavítal pan Ladislav Frej do ZŠ Prosetín, na každoročně pořádanou Noc s Andersenem. Vyzdvihl zde význam vzdělávání a nabádal děti, aby nezapomínaly na četbu. Děti byly nadšené a rozloučily se s ním bouřlivým potleskem.

Kéž je návštěvnická sezóna v NKP Ležáky tak vydařená, jako její zahájení.