Zemřela Marie Šupíková, nejstarší přeživší lidické dítě

Vážení přátelé,

s hlubokou bolestí v srdci si Vám dovoluji oznámit, že nás v noci 22. března 2021 ve věku 88 let nečekaně navždy opustila paní Marie Šupíková, rozená Doležalová. Přeživší lidické dítě, žena, která celý svůj poválečný život zasvětila šíření odkazu Lidic a informování o zločinu, který na nich byl v roce 1942 spáchán. Toto poselství předávala neúnavně jak u nás, tak i v zahraničí a především těm nejmladším. Její setkání a besedy s žáky i studenty byla nezapomenutelná a jsou nenahraditelná. 

Odešla mimořádná dáma, bez které si život v Lidicích dokážeme jen těžko představit. Většinu bývalých i současných pracovníků Památníku Lidice pojilo s paní Šupíkovou dlouholeté osobní přátelství, a proto si dovoluji touto cestou projevit i za ně upřímnou soustrast celé její rodině. V myšlenkách jsme s Vámi.

Maruško, děkujeme za vše, čemu jste nás naučila, odpočívejte v pokoji. 


Eduard Stehlík
ředitel Památníku Lidice


Tisková zpráva

Poslední rozloučení s paní Šupíkovou se konalo 27. března 2021 v Kladně.

Smuteční projev Veroniky Kellerové, starostky obce Lidice