Zrušení Silver A v paměti tří generací

Z důvodu zhoršené pandemické situace je setkání Silver A plánované na 12. ledna 2021 zrušeno.

Vážení a milí přátelé,

je mi velmi líto, že Vám musím oznámit, že v pořadí již třinácté setkání „Silver A v paměti tří generací“ plánované
na 12. ledna 2021 v Sezemickém domě je bohužel zrušeno. 

Pevně jsem doufal, že se toto pravidelné setkání se vzácnými hosty z řad pamětníků a jejich potomků za dodržení všech vládou nařízených opatření podaří uskutečnit, avšak vzhledem k současnému vývoji situace kolem onemocnění COVID-19, kdy Vláda České republiky přistoupila k dalšímu zpřísňování ochranných opatření, nemůžeme připravovanou akci uspořádat.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o účast na tomto tradičním setkání, a přestože se nakonec neuskuteční, věřím,
že nám zachováte přízeň, a že se v plném zdraví sejdeme při třináctém (odloženém) ročníku v lednu 2022.

S přáním pevného zdraví a s přátelským pozdravem

PhDr. Eduard Stehlík, Ph. D., MBA
ředitel Památníku Lidice