Ležácké veršování

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR a Památník Ležáky pořádá od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů. Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Přehlídka je určena dětem a mládeži do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

Letošní ročník soutěžní přehlídky proběhne 8. listopadu 2022 v Multifunkční centrum Hlinsko.

Ohlédnutí za minulým ročníkem roku 2021:

Záštitu nad letošním ročníkem převzal herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček, který si pro soutěžící připravil několik vstupů. V porotě přehlídky zasedli přední čeští umělci Dana Černá, Marie Málková, Tomáš Vondrovic, kteří také vystoupili s vlastními excelentními přednesy vybraných literárních textů a pedagožka Klára Litterová, která pro účastníky soutěže připravila tvořivé dramatické a hlasové dílny. 

V rámci doprovodného programu vystoupili také kpt. Mgr. Milan Novotný, vojenský kaplan 43. výsadkový pluk v Chrudimi a válečný veterán npor. Jan Juřík, kteří seznámili přítomné zejména s působením českých vojáků v zahraničních misích. 

Mezi vzácnými hosty jsme uvítali senátora Jana Tecla a starostu města Hlinska Miroslava Krčila.

Gratulujeme všem mladým recitátorům ke skvělým výkonům na velkém divadelním jevišti.

Initiates file downloadVýzva k účasti na přehlídce

Initiates file downloadStatut přehlídky

Initiates file download Přihláška