Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR a Památník Ležáky pořádá od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání se za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka je určena dětem a mládeži od 6 do 15 let. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

Devátý ročník soutěžní přehlídky proběhl dne 10. listopadu 2023 v Multifunkčním centru Hlinsko.

Tisková zpráva s výsledky soutěže 2023

Video z 8. ročníku soutěže 2022


Kontaktní osoba:

Mgr. Kristina Tělupilová

lektorka vzdělávacího oddělení Památníku Lidice

tel.: +420 312 253 702, +420 774 831 302

telupilovalidice-memorial.cz

fileadmin/user_upload/lezacke_versovani/Vyzva_LV_2023.pdf