LEŽÁCKÝ MEMORIÁL

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR pořádá od roku 2011 branný závod pro mládež Memoriál Karla Kněze, který byl doposud věnován vrchnímu strážmistru Karlu Knězovi, členovi odbojové skupiny Čenda, založené na jaře roku 1939.

Součástí této organizace byli i obyvatelé z Ležáků, švagři Jindřich Švanda, mlynář a Josef Šťulík, kameník. Dále, účetní lomu Hluboká, Miloslav Stantejský a Čeněk Bureš, autodopravce. Tato odbojová skupina kromě jiného aktivně podporovala radistu skupiny Silver A Jiřího Potůčka a jeho vysílačku Libuši, umístěnou v lomu Hluboká a posléze v ležáckém mlýně. 

Od roku 2024 se Památník Lidice rozhodl tento tradiční závod přejmenovat na "LEŽÁCKÝ MEMORIÁL". 

LEŽÁCKÝ MEMORIÁL SE USKUTEČNÍ 21. ČERVNA 2024 OD 10:00 HODIN A BUDE VĚNOVÁN RODINÁM BOHÁČOVÝCH A BUREŠOVÝCH Z Č. P. 23. ZÁŠTITU NA 12. ROČNÍKEM PŘEVZALI HEJTMAN PARDUBICKÉHO KRAJE MARTIN NETOLICKÝŘEDITEL KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE JAN PTÁČEK ŘEDITEL KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PARDUBICE PETR HOLÝ.

Letošní 12. ročník bude věnován rodinám Boháčových a Burešových z č. p. 23. Tento dům byl jedním z devíti stavení, které stály v malé osadě Ležáky. Ta čítala ještě 24. června 1942 ráno celkem 53 trvale hlášených obyvatel. Muži nacházeli obživu v blízkých kamenolomech. Ženy se staraly o domácnost a pracovaly u sedláků.

Cílem tohoto projektu je přiblížit nejmladší generaci životní příběhy i tragický osud obyvatel Ležáků vypálených německými nacisty 24. června 1942. Právě na jejich památku pořádá Památník Lidice za finanční podpory Pardubického kraje a obce Miřetice branný závod pro mládež – "LEŽÁCKÝ MEMORIÁL". 

Prezence 12. ročníku Ležáckého memoriálu věnovaný obyvatelům Ležáků, ale i padlým partyzánům se uskuteční na odstavném parkovišti nad obcí Majlant, která spadá pod místní část obce Miřetice v okrese Chrudim. Název obce Majlant souvisí s německým názvem lombardské metropole Milán a zde v lese se nachází pomník jednoho z členů partyzánského pluku Ludvíka Svobody, partyzána Česlava Zacha z Hroubovic.

Tento pluk se 8. května 1945 snažil odzbrojit vstupující německé jednotky. Jejich odvaha a oddanost českému národu byla podnícena i osudem vypálené osady Ležáky. Po příjezdu pancéřové divize byla však přesila nad jejich síly a cesta německým jednotkám byla uvolněna. Nelehký boj trval osm hodin a Česlav Zach při něm padl.

Trasa závodu ke stažení zde 

Memoriálu se mohou zúčastnit 5členná družstva základních škol I. a II. stupně na území České republiky.
Memoriál se uskutečňuje pravidelně v červnu, dva dny před pietní vzpomínkou v Ležákách.

Program 21. 6. 2024

Pravidla závodu 21. 6. 2024

Přihláška k závodu 21. 6. 2024

Výzva k účasti 21. 6. 2024

Tisková zpráva 21. 6. 2024

Videozáznam z Ležáckého memoriálu, který se uskutečnil 21. června 2024 ke zhlédnutí Opens external link in new windowzde.

https://www.youtube.com/watch?v=sMWsb80nZj8&list=PLTXoCjB4r9YLevZ_Lxk-9az2dXBTujIlg