LEŽÁKY-POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH

8. ročník soutěže v aranžování květin

Památník Lidice a Památník Ležáky v měsíci KVĚTNU, kdy si připomínáme a vzdáváme poctu matkám a mateřství, vyhlašují pro děti z MŠ, žáky ZŠ a víceletých gymnázií dětskou soutěž v aranžování květin pod názvem "LEŽÁKY – POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH". Den matek je rozšířen a oslavován po celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v ČR.

V roce 2024 vzpomeneme na všechny ležácké a lidické děti, ale i na děti Beze jména, které byly umístěny do Internačního tábora ve Svatobořicích – Mistříně.  Proto i zadání soutěže je zaměřeno na vazbu kytice - Děti, dětem.

Vyzýváme proto účastníky, aby se pro rok 2024 zaměřili na aranžmá z květin pro děti, které byly přímými svědky událostí spojených s druhou světovou válkou. Aranžmá, které bude vybráno partnerem projektu starostou Města Chrudim Ing. Františkem Pilným, MBA, odměníme dne 5. 6. 2024 prohlídkou PAMÁTNÍKU INTERNAČNÍHO TÁBORA ve Svatobořicích a MILITARY MUZEA GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA ve Vlkoši u Kyjova.

Vyhlášení vítězů proběhne dne 31. 5. 2024 od 10:00 hod. v Památníku Ležáky.

Plakát 2024

Výzva k účasti 2024

Přihláška 2024

Tisková zpráva 2024