MEMORIÁL JOSEFA ŠŤULÍKA

Mlynářský rod Šťulíků koupil mlýn v Ležákách na začátku dvacátého století. V roce 1937 se Františka Šťulíková provdala za Jindřicha Švandu, který se s vervou pustil do modernizace mlýna. Její mladší bratr Josef Šťulík se o dva roky později oženil s Marií Pelikánovou z nedalekého Včelákova.

V listopadu 1939 se manželům Šťulíkovým narodila první dcera Jarmila, v dubnu 1941 přišla na svět Marie. Ve mlýně bylo dost místa pro Švandovy i Josefa Šťulíka s rodinou. Ten si otevřel kamenolom na pozemku, který patřil k mlýnu.

Většina obyvatel Ležáků i z okolních obcí nesouhlasila s nacistickou okupací v roce 1939 a mnozí z nich se zapojili do odbojové organizace založené téhož roku v březnu. U zrodu této skupiny byl ležácký autodopravce Čeněk Bureš, četnický strážmistr Karel Kněz a Jaroslav Kotáb (bývalý vrchní strážmistr z Vrbatova Kostelce, který byl převelen na četnickou stanici do Chrudimi). Shromažďovali zbraně, pomáhali rodinám zatčených, šířili ilegální tiskoviny. Připojili se k nim také kameník Josef Šťulík a jeho švagr mlynář Jindřich Švanda.

Od začátku roku 1942 začali odbojáři ze skupiny Čenda podporovat parašutisty vyslané z Londýna - Silver A. Tříčlenná skupina složená z kapitána Alfréda Bartoše, rotmistra Josefa Valčíka a radiotelegrafisty Jiřího Potůčka operovala především na Pardubicku. Jiří Potůček odesílal vysílačkou Libuší depeše do Londýna. Vysílačku odbojáři ukrývali ve dvojitém stropě strojovny lomu Hluboká. Kvůli obavám z prozrazení měnili často místo úkrytu, ocitla se proto také v ležáckém mlýně.

Po 16. červnu 1942, kdy gestapo získalo informace od zrádce Karla Čurdy, začalo v kraji masivní zatýkání. Mlynář Jindřich Švanda byl zadržen německou policií v neděli 21. června navečer. Josef Šťulík se ukryl v okolních lesích v blízkosti včelákovského hřbitova. Na základě výzvy gestapa, která zněla „Pokud se nepřihlásí do odpoledne 22. 6.1942, budou vesnice v okruhu pěti kilometrů vypáleny“, se tento den dobrovolně přihlásil na četnické stanici ve Vrbatově Kostelci a byl předán pardubickému gestapu.

V pondělí 22. června 1942 byli zatčeni rodiče Josefa Šťulíka, Václav a Růžena Šťulíkovi. Tento den zatkli také ve Včelákově jeho ženu Marii Šťulíkovou, jejího bratra Václava a rodiče Františku a Františka Pelikánovi. Ve středu 24. června 1942 obklíčili nacisté Ležáky, shromáždili osoby zde trvale přihlášené k pobytu. Pět dětí vyzvedly eskorty ze včelákovské a skutečské školy. Obyvatele postupně převezli do Zámečku v Pardubicích. V pozdním odpoledni jednotlivá stavení zapálili. Celkem 33 ležáckých obyvatel zatčených v tento den bylo popraveno u Zámečku. Exekuce započaly ve 21 hodin 15 minut.

Josef Šťulík, vězněný od 22. června 1942 pardubickým gestapem, byl ve čtvrtek 2. července 1942 popraven s dalšími spolupracovníky výsadku Silver A u Zámečku v Pardubicích.

Na památku tohoto muže se rozhodl Památník Lidice pořádat každoročně přespolní běh pro mládež pod názvem Memoriál Josefa Štulíka. Jeho cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky.

Opens external link in new windowVIDEOUPOUTÁVKA NA MEMORIÁL JOSEFA ŠŤULÍKA

________________________________________________________________________________________

MEMORIÁL JOSEFA se uskutečnil dne 23. dubna 2024 od 10:00 hodin v areálu pietního území Ležáky. Záštitu nad 9. ročníkem převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a paní Jarmila Kratochvílová.

Výsledková listina žákyně

Výsledková listina žáci

Výsledková listina dorostenky

Výsledková listina dorostenci

Záštita hejtmana Pardubického kraje 2024