Lidice pro 21. století

Mezinárodní internetovou vědomostní soutěž Lidice pro 21. století vyhlašuje Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10-19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

Více o soutěži naleznete na www.lidice21.cz.