Rodinná soutěž

Památník Ležáky nabízí celoročně rodinnou soutěž pro návštěvníky památníku.

V recepci muzea památníku Ležáky si soutěžící vyzvednou Pracovní list s otázkami.

Jejich úkolem je za pomoci výkladu průvodkyně a absolvování naučné stezky nalézt správné odpovědi na co největší počet otázek.

Vyplněný Pracovní list odevzdají soutěžící opět v recepci muzea. Zde zůstává uložen až do hodnocení.

Ke konci sezóny se každoročně hodnotí vítězové, kteří obrdží jako odměnu publikace s ležáckou tematikou.

Využijte tuto soutěž pro zpestření prohlídky Památníku Ležáky!