Zápůjčky ze sbírky

Podsbírka Památníku Ležáky tvoří součást sbírky Památníku Lidice, jejímž vlastníkem je Česká republika, je evidována v Centrálním registru sbírek (www.ces.cz).

Žádosti o vypůjčení sbírkových předmětů jsou posuzovány v souladu se zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a schvaluje je ředitel Památníku Lidice na doporučení příslušného kurátora. V případě, že jde o výpůjčku do zahraničí, schvaluje ji příslušný odbor Ministerstva kultury ČR a řídí se platnými metodickými pokyny.

Sbírka Památníku Lidice obsahuje pět podsbírek:

  • Podsbírka fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
  • Podsbírka historická
  • Podsbírka KP Lety
  • Podsbírka Památníku Ležáky
  • Posbírka výtvarná

Stručný popis jednotlivých podsbírek naleznete zde.

Seznam děl výtvarné podsbírky

Seznam děl fotografické podsbírky

Initiates file downloadVzor výpůjční smlouvy v České republice

Initiates file downloadVzor výpůjční smlouvy do zahraničí