Karel IV. v Braniborsku

Termín: 1. 9. až 30. 12. 2016, Minigalerie NKP Ležáky

Termín: 1. září až 30. prosince 2016

Místo konání: Minigalerie NKP Ležáky

Výstava nás vede nazpět do 14. století, kdy Tangermünde v létech 1373 - 1378 vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku. Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské. České království a braniborské markrabství byly ve středověku důležitými členy Svaté říše římské. Vládci obou zemí byli kurfiřty a nositeli vysokých čestných úřadů.

Císař Karel IV. byl od r. 1347 do r. 1363 českým králem a vládl pak tomuto království - jako Braniborské marce - namísto svého nezletilého syna Václava. České království bylo v této době nejbohatší a nejmocnější člen Svaté říše římské a ztělesňovalo domácí moc Karla IV.

V r. 1374 se Braniborská marka připojila k zemím Koruny české, což bylo v Tangermünde slavnostně potvrzeno. Doba vlády Karla IV. v Tangermünde je tedy současně kamenem do mozaiky braniborsko-německé a české historie.

Autor: Dr. Eberhard Kemnitz
Redaktor: Sigrid Bruckner
Překlad: ing. Karel Šperl
Grafická úprava: Milena Burgrová

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky

 

K výstavě je připraven seminář pro pedagogy na téma Karel IV. - český král a římský císař. Více informací naleznete zde.